vidyabhartibpl@gmail.com

Call us now 07552761225

ग्रीष्मकालीन विविध वर्ग योजना (नगरीय शिक्षा)

ग्रीष्मकालीन विविध वर्ग योजना
           नगरीय शिक्षा


1.   प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला              (02 दिवस)
2.   प्रधानाचार्य योजना बैठक                   (03 दिवस)
3.   आचार्य सामान्य शिक्षण वर्ग              (15 दिवस)
4.   आचार्य दक्षता वर्ग                             (10 दिवस)
5.   प्रधानाचार्य अभ्यर्थी वर्ग                    (10 दिवस)
6.   वित्त प्रबंधन वर्ग                                (10 दिवस)
7.   आचार्य विकास वर्ग                           (07 दिवस)
8.   आचार्य अभ्यास वर्ग                          (05 दिवस)
9.   टी.एल.एम. निर्माण वर्ग                     (05 दिवस)
10. अंग्रेजी शिक्षण वर्ग                            (05 दिवस)
11. शिशुवाटिका सामान्य शिक्षण वर्ग       (15 दिवस)
12. शिशुवाटिका नमूना रुप                      (05 दिवस)
13. एनईपी-20 जिलास्तरीय कार्यशालायें
      (शिक्षक उन्मुखीकरण)